София 1000
Студентски град "Христо Ботев"
Технически университет

Електротехнически факултет
Катедра "Електроенергетика"
Блок 12
Кабинет 12414

Технически университет

Книги на доц. д.т.н. Станимир Вичев:

  1. Аврамов Н. Н., С. Т. Вичев. Ръководство за лабораторни упражнения по релейна защита. Техника, С., 1973
  2. Витанов А. Б., Н. И. Златоустов, З. И. Попов, С. Т. Вичев. Полупроводникови релейни защити. Техника, С., 1975
  3. Аврамов Н. Н., С. Т. Вичев. Д. Х. Ковачев. Ръководство за лабораторна практика по релейна защита (за техникумите по електротехника). Техника, С., 1987
  4. Вичев С., А. Тодорова, Г. Дюстабанов, Г. Диканаров. Справочник по енергетика. т. 4, АВС Техника, София, 1998
  5. Стоянов С., С. Вичев. Електроснабдяване на промишлените предприятия. Учебник за техникуми и СПТУ. Техника, София, 1998

Релейна защита. Записки за магистри с първо висше образование, което не е по специалност "Електроенергетика" PDF

Цифрови релейни защити (Записки) PDF

Проектиране и експлоатация на релейни защити (Записки) PDF


Видео:

Изключване под товар на разединител 345 kV


Изключване под товар на разединител 500 kV


Горящ трансформатор


Изключване от защити
REL521 + REB551