София 1000
Студентски град "Христо Ботев"
Технически университет

Електротехнически факултет
Катедра "Електроенергетика"
Блок 12
Кабинет 12414

Технически университетБиографична справка на доц. дтн Станимир Вичев
   (Файлът е в pdf-формат)

   Актуалност към: януари 2008 г.