София 1000
Студентски град "Христо Ботев"
Технически университет

Електротехнически факултет
Катедра "Електроенергетика"
Блок 12
Кабинет 12414

Технически университет


Добре дошли!

Намирате се на личната страница на доц. дтн Станимир Вичев - дългогодишен преподавател по релейна защита в катедра "Електроенергетика" на Технически университет - София.

Тук може да намерите както информация за доц. Вичев и неговата научно-изследователска и преподавателска дейност, така и основни справочни материали, които са в помощ на студентите от Електротехническия факултет.


Приятно разглеждане!